privacy statement/annuleringsbeleid

face-value gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. Je kunt jouw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om u aan te melden voor een seminar of training of om producten van face-value aan te kopen.

face-value legt je gegevens vast voor de uitvoering van jouw opdracht. Jouw gegevens kunnen door face-value worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten van face-value. Indien je hier bezwaar tegen hebt of jouw gegevens wilt corrigeren of opvragen kun je contact met ons opnemen via info@face-value.eu. face-value verstrekt jouw gegevens niet aan derden zonder jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Bij vragen of opmerkingen kun je mailen naar onze functionaris gegevensbescherming op info@face-value.eu.

PRIVACY STATEMENT en AVG

1.Uw rechten van betrokkenen: Recht op informatie, intrekking en verwijdering. Wij zullen u
schriftelijk informeren over de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen. Als uw persoonlijke
gegevens worden opgeslagen op basis van uw toestemming en er is geen wettelijke verplichting om uw gegevens te verwerken, zoals in gerechtelijke procedures of vanwege belastingregels, worden ze onmiddellijk verwijderd bij intrekking van uw toestemming. U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren, de verwerking ervan te beperken, de gegevens over te dragen en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.
2. Beveiligingsadvies: we proberen uw persoonlijke gegevens op te slaan door alle technische en
organisatorische mogelijkheden te benutten, zodat deze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij
communicatie per e-mail kunnen we geen volledige gegevensbeveiliging garanderen. We raden u aan
vertrouwelijke informatie per post te verzenden.
3. Functionaris voor gegevensbescherming: u kunt contact opnemen met de
gegevensbeschermingsfunctionaris van face-value of per e-mail (info@face-value.eu).
4.Geautomatiseerde besluitvorming / profilering. ElderCare heeft geen geautomatiseerde
besluitvorming / profilering.
5. Recht om klachten in te dienen: Als u van mening bent dat de verwerking van uw
persoonsgegevens in strijd is met Verordening (EU) 2016 / 679 (algemene verordening
gegevensbescherming), hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende
autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende
inbreuk.
6. Verantwoordelijke: face-value, sbn doormanlaan 35, 2243AK Wassenaar, tel.06-21867143.

Annuleringsbeleid

Bij annulering door een deelnemer aan een training/seminar geldt het volgende (uitgegaan wordt van kalenderdagen):
annulering tot vier weken voor de start van de training is kosteloos;
bij annulering binnen vier weken maar langer dan twee weken voor de start van de training is de helft van de trainingskosten verschuldigd;
bij annulering binnen twee weken voor de start van de training zijn de volledige trainingskosten verschuldigd;
bij annulering binnen 24 uur voor een coaching afspraak worden de volledige coachingkosten in rekening gebracht.