Video analyse van jouw persoonlijke en unieke communicatie stijl.
Hoe kom ik over?
Wat kan ik doen om mijn boodschap duidelijk over te brengen?

Kosten Video analyse:
€ 350,- ex BTW voor bedrijven
€ 150,- ex Btw voor zelfstandigen

Kosten 2 follow-up Coaching gesprekken:
€ 395,- ex BTW voor bedrijven
€ 179,- ex Btw voor zelfstandigen


Consultant:

Annemieke Meurs, founder Face-Value Methode

Face-Value Methodiek: wat we doen

Een snelle, grondige en vernieuwende aanpak

Herkennen van onbewuste boodschappen

We communiceren ook en vooral met de onbewuste, hoog-repeterende microbewegingen in ons gezicht. Onze wenkbrauwen, onze oogleden. Die verraden binnen vijf minuten welke boodschappen we uitzenden en waarvoor we gevoelig zijn. Die boodschappen nemen we allemaal onbewust waar. We noemen dat intuïtie, chemie, een ‘klik’ met iemand hebben – of juist niet. De Face-Value methode brengt die onbewuste processen geobjectiveerd en gestructureerd in kaart en leert je die herkennen en interpreteren.

Sneller en beter communiceren

Wie leert te kijken naar iemands onbewuste signalen, krijgt oog voor diens onderliggende behoeften. Daardoor weet je sneller en beter wat je kunt doen om echt contact met iemand te maken, een patstelling te doorbreken, of een probleem op te lossen. 

Face-Value: de methodiek

onderzoek en achtergrond

Alle mensen laten in hun gezicht een patroon van meestal vier tot zes (soms meer) bewegingen zien dat ze constant herhalen. Dat standaardpatroon is niet voor elk individu uniek, maar kent een beperkt aantal variaties.

Zeven verschillende standaardpatronen

Je kunt zeven verschillende standaardpatronen onderscheiden. Omdat de repeterende bewegingen zéér repeterend zijn – zo doen mensen die hun wenkbrauwen optrekken dat zo’n 150 keer per tien minuten; mensen die hun onderste oogleden aantrekken ook – heb je aan vijf minuten observatie voldoende om vast te stellen welk repertoire kenmerkend voor iemand is.

Drie hoofdtypes: Observer, Mover, Analyst

Naast deze zeven standaardrepertoires in het gezicht, onderscheiden we in het gedrag drie hoofdtypes: de Observer, de Mover en de Analyst.

Deze drie types vormen samen een driehoek waarbij ze elk op een punt staan. Mensen vallen meestal niet precies samen met een type, maar combineren in hun gedrag elementen van de verschillende types. Afhankelijk van die combinatie kun je iemand op het spectrum tussen twee types plaatsen (op een van de zijden van de driehoek) of in de ruimte tussen die drie hoofdtyperingen (in de driehoek zelf).

Elk type heeft sterke punten en valkuilen, een bij het type aansluitende behoefte aan contact, en type gerelateerd gedrag dat duidelijk maakt hoe (on)comfortabel iemand zich voelt.

Mover-type: actiegericht en stevig

Mover zijn enorm actiegericht: ‘Gaan met die banaan’ en ‘problemen lossen we onderweg wel op’. Ze hebben altijd de neiging om de troepen aan te voeren, nemen graag verantwoordelijkheid en lopen niet weg voor moeilijke beslissingen. Lukt iets niet, dan proberen ze het op een andere manier. Is een doel niet haalbaar, dan bedenken ze een ander. Als zij zich oncomfortabel voelen, worden ze dwingend en dominant. Anderen hebben op zulke momenten het gevoel dat de Mover over hun grenzen heengaat. Movers houden niet van kritiek, maar wel van confrontatie, stevigheid en tempo.

Analyst-type: analyserend en inhoudelijk

Analysts gaan precies andersom te werk dan Mover: zij willen eerst grip hebben op de situatie voordat ze in actie komen. Zij zijn goed in systematiseren en structureren. Voelen zij zich niet comfortabel, dan trekken ze zich terug. Als in een conflictsituatie de emoties oplopen, wordt de Analyst steeds strakker, inhoudelijker en oordelend. Analysts hebben houvast en voorspelbaarheid nodig, en gesprekspartners die hun huiswerk hebben gedaan.

Observer-type: loyaal en ondersteunend

Observer-types zijn sterk in het aanvoelen en ruimte laten voor anderen, kunnen goed luisteren, zijn loyaal en vinden het prettig om anderen te ondersteunen. Voelen Observers zich niet comfortabel, dan trekken ze zich terug: ze worden passief en nemen geen verantwoordelijkheid meer. In conflictsituaties gedragen ze zich als slachtoffer. Observers hebben behoefte aan ruimte om dingen op hun eigen manier te doen en willen aandacht voor de relatie. Worden ze onder druk gezet, dan haken ze af en presteren ze niet meer.

Bouwstenen voor een betere balans
De Face-Value methodiek maakt op een neutrale en opbouwende manier iets tastbaar en aanwijsbaar wat mensen al langer bij zichzelf ervaart, maar waar je de vinger niet op kunt leggen. Wanneer je bij jezelf herkent wat er gebeurt, kun je leren hoe je op basis van jouw kwaliteiten en behoeften een betere balans kunt houden en gemakkelijker en duidelijker kunt communiceren met anderen.

Geen automatische reflexen, maar keuzevrijheid
We vertellen hoe jouw strategie eruit ziet: wat die je opbrengt, en wat die je kost. We maken gedrag inzichtelijk en herkenbaar, en vertellen hoe je je effectiviteit kunt verbeteren. Want als jouw woorden en jouw fysieke gedrag niet congruent zijn – je zegt bijvoorbeeld iets en sluit daarbij je ogen – ontkracht dat je boodschap. Word je je daarvan bewust, dan ben je minder overgeleverd aan je automatische reflexen.

Die reflexen kun je niet veranderen, maar je kunt wel begrijpen waar je gedrag vandaan komt, waarom je een bepaalde strategie gebruikt, en hoe je dat kunt veranderen. Dat inzicht levert je meer keuzevrijheid op. Zo kunnen bijvoorbeeld Observers best daadkrachtige besluiten nemen; maar daarvoor moeten ze wel uit hun comfort zone komen en hun communicatiestrategie veranderen.

Face-Value brengt jouw duurzame, onderliggende patronen in kaart op een onafhankelijke, transparante en betrouwbare manier. We kunnen aangeven wat we zien – door je mee te laten kijken met de videobeelden die we maken – en toelichten waarom we een bepaalde conclusie trekken. Die conclusie is betrouwbaar omdat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld lichaamshouding, niemand zijn microbewegingen kan manipuleren.

Onafhankelijk, transparant en betrouwbaar…

én uniek….

Wat Face-Value doet, is uniek: we leggen een link tussen non-verbale en persoonlijke strategieën, en geven je de tools om je onbewuste, intuïtieve handelen te verruilen voor op inzicht gebaseerde actie. Door bewustwording, kun je je automatische reactie opschorten en zo meer grip te krijgen op een situatie. Zo kun je plezieriger en effectiever communiceren. En verhoog je de kans op succes.