face value

teamcoaching

Je werkt al jaren met elkaar samen, en je weet hoe belangrijk het is de onderlinge sfeer vast te houden. Wat is je gezamenlijk doel, wat heb je van wie nodig en hoe kun je elkaar versterken om tot een goed resultaat te komen? Het is van vitaal belang als team gemotiveerd aan de slag te gaan. Iedereen heeft de goede intentie, maar dit wordt niet altijd goed uitgelegd. Iedereen is anders. Begrip van hoe iemand anders functioneert en wat er nodig is om als team gemotiveerd aan het werk te blijven is van cruciaal belang voor een goede samenwerking. face-value helpt je de verschillende capaciteiten in kaart te brengen, doelen vast te stellen en de onderlinge communicatie te verbeteren.

Team building

face value neemt je mee in de intrigerende wereld van de non-verbale communicatie. Met beeldmateriaal leer je over micro-signalen in het gezicht en de betekenis ervan in de samenwerking. Je leert over de interactiestijlen van je collega’s en van jezelf en leert met oefeningen elkaar vanuit de non-verbale communicatie beter te begrijpen.

Een inspirerende dag waar theorie en praktijk elkaar afwisselen en het team op een positieve manier in beweging wordt gebracht.

Team Navigator®

De Team Navigator® is een geavanceerd nieuw instrument, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur over interactie tussen personen. De Team Navigator® maakt zichtbaar en herkenbaar hoe de interactie op een onbewust niveau verloopt. Ook geeft het, op een dieper niveau dan bestaande methodieken, grip op het teamproces en op de manier waarop resultaten kunnen worden behaald. Het biedt praktische tools om de teamprestatie te optimaliseren. Ontdek hieronder meer over deze effectieve aanpak.

Team Navigator® in detail

Je werkt al jaren met elkaar samen en je weet hoe belangrijk het is om de onderlinge sfeer vast te houden. Kleine (non-)verbale signalen kunnen een heleboel teweeg brengen. Een glimlach terwijl dat niet klopt met wat iemand zegt, de armen vijandig over elkaar, afdwalen tijdens een gesprek… Om een topprestatie te leveren is efficiënt en gemotiveerd samenwerken als team van vitaal belang. Iedereen heeft de goede intentie, maar dit wordt niet altijd goed geïnterpreteerd. Elk teamlid is anders en kijkt door een eigen filter naar de wereld om zich heen. Begrijpen dat collega’s anders in elkaar zitten en daar slim mee omgaan is cruciaal voor een effectieve samenwerking. face value helpt de verschillende capaciteiten in kaart te brengen, doelen vast te stellen en de onderlinge communicatie te verbeteren.De Team Navigator® is geschikt voor projectteams, managementteams, sport teams en andere ‘vaste’ teams die hun resultaten en samenwerking willen verbeteren, teams die hun invloed willen vergroten en preciezer willen opereren in interactie met anderen en ook voor sport teams die topsport beoefenen of de ambitie hebben dit te doen. Daarbij kijken we: wat is het gezamenlijke doel, wat heeft iedereen van elkaar nodig en hoe kun je elkaar versterken om tot een goed resultaat te komen?

Werkwijze

We beginnen met een intakegesprek waar we een beeld krijgen van de context waarin het team moet opereren, de achtergrond van de teamleden en de resultaten die het wil behalen.

De Team Navigator® begint met theorie: eerst krijgt het team een presentatie met video voorbeelden van de manier waarop non-verbale strategie werkt. Vervolgens worden (afzonderlijk) korte individuele video intakes opgenomen (deze worden na de analyse van face-value gewist en worden uitsluitend voor dit doel gebruikt). Op basis hiervan wordt een persoonlijke analyse per deelnemer en een teamanalyse gemaakt. Alle strategietypen en interactiepatronen binnen het team worden in kaart gebracht, gelinkt aan de context waarin het team werkt en de beoogde resultaten.

Tijdens een teambijeenkomst worden de uitkomsten van de analyse gepresenteerd en verklaard. Tevens krijgt het team advies over het benutten van het potentieel en verbetering in de samenwerking. Elk teamlid krijgt individueel advies over de manier waarop hij of zij optimaal kan functioneren in het team.  

Resultaten

Je krijgt duidelijk inzicht op een dieper niveau in de onderlinge communicatie binnen een team en de bijbehorende mogelijkheden en risico’s. Hiermee kun je gericht sturen op verbetering:

  • De impact van team(leden) op anderen wordt in kaart gebracht.
  • Teamleden begrijpen elkaar beter en werken gemakkelijker samen. De motivatie groeit.
  • Verbeterpunten krijgen een actieve aanpak.
  • Het team werkt met een gerichte regievoering van het teamproces.
  • Teamanalyse en aanpak worden gekoppeld aan context en teamdoelen.

Geen vragenlijsten nodig

Met de Team Navigator® wordt duidelijk welke (impliciete) kansen en risico’s er zijn voor een team, zowel intern als extern. Voor de individuen binnen het team levert dit ook inzicht in interactieve situaties buiten het team. De analyse gebeurt op basis van de non-verbale communicatie van de teamleden; vragenlijsten invullen is niet nodig.

Voor een succesvol bedrijf is een goede communicatie super belangrijk. Annemieke heeft in de afgelopen jaren meerdere teams binnen ons bedrijf gecoacht en daar op volgend individuele coaching gedaan om de teams goed en effectief te laten samenwerken. Zij vergemakkelijkt het onderlinge gesprek en helpt de prioriteiten binnen het team duidelijk te maken.

Haar optimisme en professionele kijk op gedrag is altijd weer een waardevolle bijdrage aan het succes van onze onderneming.

Koos en Eline Tacx

Directie en eigenaar Tacx , Tacx BV

Annemieke en Elmer hebben een workshop verzorgd bij het Landelijk Parket Team Verkeer. Het programma was voor ons team heel inspirerend. De teamleden hebben inzicht gekregen in de verschillen typen en interactiepatronen binnen het team en tools aangereikt gekregen hoe de communicatie en samenwerking binnen het team te verbeteren. De aanvankelijk bestaande weerstand tegen dit onderdeel van het programma is weggenomen door vooraf een persoonlijke intake te doen.
Daarnaast is een proces ingang gezet waarbij bij de teamleden het bewustzijn is ontstaan dat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van het team en resultaatgerichter zijn gaan denken. De meer praktische benadering naast de psychologische benadering sprak de deelnemers erg aan. Het was een leuke en inspirerende workshop.

Mr P. Spoon

O.M., Hoofd Landelijk Team Verkeer

Onlangs heeft Annemieke de training non-verbale strategie in ons team verzorgd wat zij met veel enthousiasme en energie heeft gedaan. Haar manier van benadering, op dit gevoelige onderwerp, was dusdanig integer en opbouwend waardoor een enorm open sfeer gecreëerd werd. Haar perfecte voorbereiding en aanpak resulteerden in gesprekken over de manier waarop men bij elkaar overkomt en hoe hiermee om te gaan. Tevens zijn we als team een paar stappen verder gekomen doordat we dusdanig inzicht hebben verkregen in elkaars zwakke en sterkte punten zodat we eenieders talent op zijn of haar manier kunnen benutten. Op basis van interviews en video opnames gedurende de dag wordt er een teamprofiel opgemaakt wat na afloop van de training telefonisch met alle teamleden wordt besproken. De feedback die hierop werd gegeven is dusdanig positief dat ik Annemieke in ieder team zou aanbevelen op het moment dat je als team wilt groeien.

Inge Koopman

Sales manager, Novartis

Gaat jouw team voor de top?

 

face-value
Annemieke Meurs
Sbn Doormanlaan 35
2243 AK Wassenaar

telefoon: 06 - 21 86 71 43
e-mail: info@face-value.eu
Belt u gerust voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

telefoon: 06 - 21 86 71 43
e-mail: info@face-value.eu
Belt u gerust voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Volg face-value op social:
LinkedIn
Facebook
Privacy/Annuleringsbeleid